16 มีนาคม 2562 โคราชแล้งหนักอ่างลำฉมวกงดจ่ายน้ำให้เกษตรกร

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_348041/

จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น ล่าสุดพบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 32 ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลนิคม อำเภอพิมาย กล่าวว่าช่วงปีที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงนาน ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำลำฉมวก เจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำจึงไม่เปิดประตูส่งน้ำให้เกษตรกร ดังนั้นปีนี้เกษตรกรหลายคนจึงไม่มีน้ำสำหรับปลูกข้าวนาปรังเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ตนเองจึงได้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เช่น ข้าวโพด และถั่วฝักยาว เป็นต้น ส่วนหน้าแล้งนี้ก็คงจะต้องทิ้งที่ดินให้ว่างเปล่า เพราะไม่มีน้ำ จึงไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้อีกเลย นายกสมาคมผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ได้เปิดเผยว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก มีปริมาณน้ำลดลงมาก จนทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำใหม่ฉมวก ไม่สามารถเปิดประตูอ่างเก็บน้ำ เพื่อปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรใช้ในการเกษตรได้ อีกทั้งฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ภายในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำลำฉมวก จึงได้ปิดประตูอ่างเก็บน้ำ เพื่องดปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง โดยเตรียมจะเก็บกักปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ภายในอ่างเก็บน้ำ ไว้สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาให้ประชาชน ใน 3 อำเภอ 5 ตำบล 20 หมู่บ้าน ได้ใช้อุปโภค บริโภคจนถึงในช่วงฤดูแล้งในปีนี้